مسولیت در قبال مسائل اعتقادی بسیجیان

پیام به ملت ایران و بسیجیان سلحشور در هفته بسیج (نقش و منزلت بسیج)
۲ آذر ۱۳۶۷/ ۱۲ ربیع الثانی ۱۴۰۹
روحانیت و مسئولیت‌ها,
مسولیت در قبال مسائل اعتقادی بسیجیان

مسائل اعتقادی بسیجیان به عهده این دو پایگاه علمی است. حوزه علمیه و دانشگاه باید چهارچوبهای اصیل اسلام ناب محمدی را در اختیار تمامی اعضای بسیج قرار دهند.