فراتر رفتن نفوذ اسلام از منطقه

سخنرانی در جمع مسئولان شهربانی، آگاهی و دادستانی (وضع پلیس در دنیا)
۲۹ خرداد ۱۳۶۱/ ۲۶ شعبان ۱۴۰۲
صدور انقلاب,
فراتر رفتن نفوذ اسلام از منطقه

آنها يك چيزى را از دست داده‌اند كه آن چيز منشأ است كه همه چيز را از دست آنها بگيرد. و اين مسأله از منطقه هم گذشته و به خود امريكا رسيده است.