جلوگیری از انحراف نهضت

پیام به ملت ایران درباره اغفال مردم توسط دولت‌
۲۷ شهریور ۱۳۵۷/ ۱۵ شوال ۱۳۹۸
روحانیت و مسئولیت‌ها,
جلوگیری از انحراف نهضت

روحانیون معظم در این موقع حساس که شاه زلزله را بهانه قرار داده و دست به بهره‌برداری زده است، وظیفه الهی و سنگین خود را عمل فرمایند و به مردم هشدار دهند. سیاسیون و روشنفکران و دانشگاهیان وظیفه اسلامی و ملی خود را به جا آورند و نگذارند نهضت را به وسیله تبلیغات پر سر و صدا منحرف کنند.