ارشاد مردم نسبت به رای دادن به جمهوری اسلامی

سخنرانی در جمع روحانیون (وظایف روحانیت- رفراندم- غربزدگی)
۱۱ صبح ۱۵ اسفند ۱۳۵۷/ ۷ ربیع الثانی ۱۳۹۹
روحانیت و مسئولیت‌ها,
ارشاد مردم نسبت به رای دادن به جمهوری اسلامی

آقایان، اینهایی که قدرت بر این معنا دارند که تشریف ببرند در بلاد و در محالّی که آشنا هستند یا غیر آشنا، و مسائل را برای آنها بگویند و آنها را روشن کنند و دعوت کنند به اینکه رای بدهید به جمهوری اسلامی- این هم با همین کلمه: نه یک حرف زیادتر و نه یک حرف کمتر- برای اینکه الآن شیاطین افتاده‌اند دنبال اینکه «جمهوریِ» محض، همین جمهوری باشد، «جمهوری دمکراتیک» باشد و از این حرفها، برای اینکه آقایان تشریف ببرند و رفع ابهام بکنند، این خوب است. که به همان طوری که مدرسین محترمِ اینجا بنا دارند که یک مثلًا هیاتهایی را به اطراف یا اشخاصی‌ را به اطراف بفرستند برای روشن کردن مردم، این لازم است که عمل بشود. و غصه نخورید که درستان تعطیل می‌شود! ان شاء الله مجال درس خواندن [دارید]- الحمد للَّه جوان هستید و مجال درس خواندنتان هست. من هم یک طلبه بودم که وقتی دیدم وضع این طوری است درسم را رها کردم و رفتم، و حالا هم آمدم پیش شما. الآن هم تعطیل هست. نه مطالعه دارم نه درس دارم. مشغول همین خدمت به شما آقایان هستم.