جلوه پیدا کردن اسلام در همه دنیا

سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (وظایف روحانیت)
صبح ۱۳ مهر ۱۳۶۲/ ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۳
صدور انقلاب,
جلوه پیدا کردن اسلام در همه دنیا

اسلام بحمد اللَّه يك‌ جلوه‌اى كرده است و در همه دنيا اين جلوه را كرده است، و مردم دنيا و مظلومين دنيا توجه پيدا كرده‌اند به اين جمهورى اسلامى.