طنین افکندن ندای اسلام به اقصا بلاد جهان

پیام به مسلمانان ایران و جهان و زائران بیت اللَّه الحرام (برائت از مشرکان)
۶ مرداد ۱۳۶۶/ ۱ ذی الحجه ۱۴۰۷
صدور انقلاب,
طنین افکندن ندای اسلام به اقصا بلاد جهان

در آستان عزيمت حجاج محترم ايرانى به سوى معبد عشق و مرقد معشوق و هجرت به سوى خداى تعالى و رسول معظمش- صلى اللَّه عليه و آله و سلم- نداى اسلام بر اقصا بلاد جهان طنين افكنده و بيرق معنوى اسلام در اقطار عالم به اهتزاز درآمده و چشمهاى جهانيان به سوى كشور ولى اللَّه اعظم- ارواحنا لمقدمه الفداء- دوخته شده.