حرکت در مسیر خواست ملت، اساس کار مطبوعات و رسانه‌ها

سخنرانی در جمع بانوان شاغل در موسسه کیهان (آزادی و حدود آن)
۸ خرداد ۱۳۵۸/ ۳ رجب ۱۳۹۹
مطبوعات و رسانه‌ها,
حرکت در مسیر خواست ملت، اساس کار مطبوعات و رسانه‌ها

به طور كلى، در هر كشورى، مطبوعات آن كشور و تلويزيون و راديوى آن كشور بايد در مسير آن ملت و در خدمت ملت باشد. مطبوعات بايد ببينند كه ملت چه مى‌خواهد، مسير ملت چيست، روشنگرى در آن طريق داشته باشند و مردم را هدايت كنند.