قلم در خدمت بشریت

سخنرانی در جمع اعضای سمینار نهضت سوادآموزی (همراهی آموزش با تربیت)
۶ دی ۱۳۵۹/ ۱۹ صفر ۱۴۰۱
مطبوعات و رسانه‌ها,
قلم در خدمت بشریت

قلم به دست بگيرند براى تربيت بشر. آن قدرى كه بشر از قلمهاى صحيح نفع برده است از چيزى ديگر نبرده است. و آن قدر كه ضرر كشيده است، از چيزهاى ديگر ضرر نبرده است. قلمها و بيانها با مغزهاى مردم رابطه دارند. اگر قلمها و بيانها و علمها و تعليمها و آموزشها براى خدا باشد، مغزها را الهى تربيت مى‌كنند. و اگر بر خلاف اين باشد، مغزها، مغزهاى غرورمند، مغزهاى طاغوتى از آن پيدا مى‌شود.