شهدا را قلم‌ها می‌سازند و قلم‌ها هستند که شهدا را می‌پرورانند

سخنرانی در جمع مسئولان و نویسندگان انتشارات سپاه پاسداران (اهمیت انتشارات)
صبح ۸ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۴ رجب ۱۴۰۲
مطبوعات و رسانه‌ها,
شهدا را قلم‌ها می‌سازند و قلم‌ها هستند که شهدا را می‌پرورانند

اهميت انتشارات، مثل اهميت خونهايى است كه در جبهه‌ها ريخته مى‌شود. و مِدادُ الْعُلَماءِ افْضَلُ مِنْ دِماءِ الشُّهَداء  براى اينكه، دماء شهدا گرچه بسيار ارزشمند است و سازنده، لكن قلمها بيشتر مى‌تواند سازنده باشد. و شهدا را، قلمها مى‌سازند و شهيدپرور هستند قلمها. لهذا اين عمل [را] كه شما داريد، بايد ارزشش را توجه كنيد و مسئوليتش را. و عمل هر چه ارزش بيشتر داشته باشد، مسئوليتش هم بزرگتر است.