دامن زدن به طرح جدایی سیاست از روحانیت توسط بیگانگان

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان بوشهر (توطئه اختلاف بین شیعه و سنی)
صبح ۲۵ مرداد ۱۳۶۱/ ۲۶ شوال ۱۴۰۲
روحانیت و مسئولیت‌ها,
دامن زدن به طرح جدایی سیاست از روحانیت توسط بیگانگان

طرح مساله جدا بودن سیاست از روحانیت، چیز تازه‌ای نیست. این مساله در زمان بنی امیه طرح شد و در زمان بنی عباس قوّت گرفت. در این زمانهای اخیر هم که دستهای بیگانه در ممالک باز شد، آنها هم به این مساله دامن‌زدند به طوری که مع الاسف بعضی از اشخاص متدین و روحانیون متعهد هم باورشان آمده است که مثلًا اگر یک ملایی در مسائل سیاسی وارد بشود، به او ضربه می‌خورد. این یکی از نقشه‌های بزرگ استعمار است که بعضی باور کردند.