نقش مطبوعات در تربیت جامعه و انعکاس آرمان ملت

سخنرانی در جمع گروهی از کارکنان روزنامه کیهان (رسالت مطبوعات)
۲۶ اردیبهشت ۱۳۵۸/ ۱۹ جمادی الثانی ۱۳۹۹ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
نقش مطبوعات در تربیت جامعه و انعکاس آرمان ملت

نقش مطبوعات در كشورها منعكس كردن آرمانهاى ملت است. مطبوعات بايد مثل معلمينى باشند كه مملكت را و جوانان را تربيت مى‌كنند، و آرمان ملت را منعكس مى‌كنند. در مملكتى كه آن همه خونريزى شد و آن همه ملت ما خون دادند تا آنكه يك جمهورى اسلامى موافق آراى اكثريت قريب به اتفاق محقق شد و دست خائنين كوتاه گرديد و دست چپاولگران قطع شد، اگر مطبوعات ... بخواهند باز به پشتيبانى از جنايتكاران و خيانتكاران چيزى بنويسند، اين مطبوعات ما نيست؛ اين خيانت است. بايد مطبوعات آنچه كه ملت مى‌خواهند بنويسند؛ نه آنچه بر خلاف مسير ملت است. مع الأسف در بعض از مطبوعات [مطالبى‌] كه بر خلاف مسير ملت است و بر خلاف آمال جامعه ملت است منعكس مى‌شود؛ و ما تا كنون به مسامحه رفتار كرده‌ايم. من اميدوارم كه مطبوعات را خود صاحبان مطبوعات اصلاح كنند.