مطبوعات و رسانه‌ها مربی جامعه

سخنرانی در جمع کارکنان موسسه «اطلاعات»؛ (رسالت مطبوعات در نظام اسلامی)
بعد از ظهر ۵ شهریور ۱۳۵۹/ ۱۶ شوال ۱۴۰۰ «۱»
مطبوعات و رسانه‌ها,
مطبوعات و رسانه‌ها مربی جامعه

اگر مطبوعات متحوّل بشود- و ان شاء اللَّه، مى‌شود و شده است- متحول بشود به يك مراكزى كه بخواهند تقوا را در جامعه منتشر كنند، وقتى جوانها و بچه‌هاى تازه‌رس ما وارد مى‌شوند در ميدان فعاليت اجتماعى، بروند دنبال روزنامه، روزنامه مربّى باشد، گوش كنند به راديو، راديو مربّى باشد، نگاه كنند به تلويزيون، تلويزيون مربّى باشد، نگاه كنند به مجلات، مجلات، مجلاتى باشد كه تربيت بكند، اين جوان وقتى كه به هر جا توجه كرد، ديد كه گوش و چشمش پر شده از تربيت، اين طور بار مى‌آيد. اگر رها بشود، هرزه بار مى‌آيد. اگر بِكشندش در طرف فساد، مى‌رود آن طرف و اگر بكشندش در طرف صلاح، مى‌آيد اين طرف.