اجتناب از دودستگی

سخنرانی در جمع خطبا و وعاظ در آستانه ماه محرم (وظایف روحانیت)
صبح ۱۳ مهر ۱۳۶۲/ ۲۷ ذی الحجه ۱۴۰۳
روحانیت و مسئولیت‌ها,
اجتناب از دودستگی

آنچه که امروز آنها دست به آن زده‌اند قضیه ایجاد- به خیال خودشان- تفرقه است، مثلا می‌گویند راه فلان مقام، خط فلان مقام چی است و خط فلان مقام هم مقابل اوست. دو مقامی که هر دو و سایر مقامات همه با هم هستند و در همه چیزها با هم دوست و برادر هستند، و آنها خودشان می‌دانند که راهی جز همان راهی که همه دارند ندارند، لکن ساده دل‌ها ممکن است که گاهی باور کنند. راه فلان حوزه چی هست، راه فلان حوزه چی هست، راه فلان آقا چی هست، راه فلان آقا چی هست، راه روحانیون فلان قسم‌شان چی است، راه فلان قسم‌شان چی است. خطوط مختلفی آنها عرضه می‌کنند و به مردم می‌خواهند بباورانند که یک همچو مسائلی هست در ایران و اینها هر کدام یک خط خاصی دارند، در صورتی که مساله این طور نیست، هیچ خطی جز خط اسلام در ایران نیست و همه با هم در یک خط هستند... .امروز همه مقامات با هم هستند، همه روسایی که در کار هستند، همه اینها با هم هستند و همه برای اسلام دلسوزی می‌کنند و برای اسلام حرکت می‌کنند، خطوط مختلفی ما نداریم در ایران. اینها افترایی است که دشمن‌های ما و ایادی آنها درست می‌کنند. بعد از اینکه مایوس شدند از قیام مسلحانه، و مایوس شدند از حمله و از راه‌های مختلفی که تا کنون اعمال کردند، حالا این هم یک راهی است که پیش گرفته‌اند، که «حوزه علمیه قم» چه می‌گوید و حوزه «روحانیت مبارز تهران» چی می‌گوید، و روسا، فلان رئیس با چند نفر یک راهی دارند، فلان رئیس با چند نفر راه دیگری دارند، روحانیین هر جا یک مطلبی دارند، در صورتی که مسائل این نیست. من می‌دانم که شما خودتان هم می‌دانید این را، لکن ساده دل‌ها ممکن است که باور کنند.