تربیت قضات شرع

پیام به بسیجیان و ملت ایران در هفته بسیج (ضرورت حراست از اسلام و کشور)
۴ آذر ۱۳۶۰/ ۲۸ محرم ۱۴۰۲
روحانیت و مسئولیت‌ها,
تربیت قضات شرع

حوزه‌های مقدسه علمیه در تمام کشور در تربیت قضات شرع و مبلغان و فقها و دانشمندان بیش از پیش کوشش نمایند، که امروز احتیاج به این قشرها بیش از سابق است و تکلیف مهم بیشتری متوجه آنان است.