جواز تقلید در امر قضا

سخنرانی در جمع خانواده و طلاب مدرسه شهید قدوسی (توسعه فعالیت حوزه‌ها)
صبح ۱۳ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۶ ذی القعده ۱۴۰۳
روحانیت و مسئولیت‌ها,
جواز تقلید در امر قضا

امور قضایی از باب اینکه قضاوت و یادگیری آن از حوزه‌ها سلب شده بود، و کسی هم فکر دخالت در آن نمی‌کرد، و از این جهت نقیصه زیاد داشت و دارد. و با اینکه پیش از این من اجازه نمی‌دادم که با تقلید، قضاوت انجام شود، لکن چون کمبود داریم افرادی که با تقلید می‌توانند عهده‌دار این مساله باشند، مانعی ندارد. و شاید شما مطلع باشید با آنکه شارع مقدس به امر قضا آن همه اهتمام داشته است، در سابق بر خلاف این حتی یک عدّه کمونیست هم قضاوت می‌کردند. و آقایان به خاطر اینکه این منصب بزرگ به دست بی‌تقواها نیفتد باید در این امر شرکت کنند. و ما تکلیف داریم که قضاوت و سایر جهات را حفظ کنیم، تا زمانی که جمهوری اسلامی در سیر خود قرار بگیرد، آن گاه علما به پست‌های خودشان که از همه شریفتر است برگردند. و من از ابتدا همین مطلب را می‌گفتم که علما شانشان نیست مسئولیت دولتی بپذیرند؛ خیال می‌کردم که بدون آنها کارها درست می‌شود. ولی پس از مدتی دیدم که اگر به این وضع باقی بمانیم، اصل اسلام هم در خطر می‌افتد، و از آن مبنای اول برگشتم. و تا مادامی که اینها اشخاص صالح را به جای خود پیدا نکرده‌اند، باید باشند. ان شاء الله خداوند شما را حفظ کند و بتوانید به تحصیل و خدمت خودتان ادامه دهید.