روابط برادرانه با کشورهای مسلمان

مصاحبه با روزنامه آلمانی دنیای سوم (اوضاع عمومی ایران قبل و بعد از انقلاب)
۲۴ آبان ۱۳۵۷/ ۱۴ ذی الحجه ۱۳۹۸
رابطه با دولت‌های اسلامی,
روابط برادرانه با کشورهای مسلمان

[روابط شما با برادران عرب مسلمان چگونه خواهد بود؟ این روابط در حال حاضر تا حدودی محدود است‌]
- روابط ما برادرانه است، که منشا آن از مذهبمان است. و تاریخ و فرهنگمان نیز مشترک است. ما همیشه مشکلات یکدیگر را می‌فهمیم و دشمنانمان نیز مشترک هستند.