اشتباه دولتها در حمایت از صدام

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (ویژگی تبلیغات در زمان ما)
صبح ۲۶ اردیبهشت ۱۳۶۱/ ۲۲ رجب ۱۴۰۲
رابطه با دولت‌های اسلامی,
اشتباه دولتها در حمایت از صدام

من و دولت ایران و ملت ایران اعلام می‌کنیم که شما چنانچه با صدام همراهی نکنید و چنانچه به طور اسلامی با ما رفتار کنید و به برنامه‌های قرآن کریم با ما رفتار کنید و با ملتها رفتار کنید، دولت ایران و ملت ایران با شما برادر است و از شما حمایت خواهد کرد. لکن چنانچه- خدای نخواسته- انحرافی عمل کنید و خودتان را به این دام بیندازید، مطمئن باشید که شما از صدام قدرتمندتر نیستید، و آنهایی که مثل دولت مصر می‌خواهند به او کمک کنند، آنها هم تجربه کنند ببینند که چه خواهد شد. و من نصیحتشان می‌کنم که این تجربه را نکنند و جوانهای بیگناه مردم را به تباهی نکشند و جوانها را نیاورند در یک میدانی که عاقبتش برای آنها هلاکت است.