عدم مشروعیت اسرائیل

مصاحبه با خبرگزاری آسوشیتدپرس درباره دولت نظامی ازهاری و کمپ دیوید
۱۶ آبان ۱۳۵۷/ ۶ ذی الحجه ۱۳۹۸
اسرائیل و امت اسلامی,
عدم مشروعیت اسرائیل

سوال: [شما مثل دیگر سران اسلامی با موافقتنامه «کمپ دیوید»  مخالفت می‌کنید؟]
- موافقتنامه «کمپ دیوید» و نظایر آن، توطئه‌هایی برای مشروعیت بخشیدن به تجاوزات اسرائیل است که نتیجتاً شرایط را به نفع اسرائیل و به ضرر اعراب و فلسطینی‌ها تغییر داده است. چنین وضعیتی مورد قبول مردم منطقه نخواهد بود.