خطر هجوم اسرائیل به دولتهای سازشگر اسلامی

پیام به ملت ایران در سالروز فاجعه هفتم تیر (تجلیل از شهدا- استقامت ملت)
۶ تیر ۱۳۶۱/ ۵ رمضان ۱۴۰۲
اسرائیل و امت اسلامی,
خطر هجوم اسرائیل به دولتهای سازشگر اسلامی

امید است ما شاهد بی‌تفاوتیهای کشورهای منطقه که با هجوم اسرائیل و قتل و غارت اخیر آن در کشور اسلامی لبنان همه چیز آنان در خطر تباهی است نباشیم.
ملتهای مسلمان بدانند که با این سکوت مرگبار بعضی از دولتهای منطقه و این تسلیم بی‌چون و چرای آنان در مقابل امریکا و اسرائیل، امروز لبنان عزیز در حلقوم این جهانخوار و تفاله او فرو می‌رود و فردای نزدیک، کشورهای عزیز دیگر. و اگر امروز دولتهای منطقه با سلاح نفت و سلاح گرم در مقابل این جنایتکاران بایستند، مسئله اسرائیل و پس از آن امریکا و هر قدرتمند چپاولگر دیگر حل می‌شود. ما تاسف شدید خود را از اینکه بعضی از دولتهای اسلامی دست خود را به سوی امریکا که جنایتکار اصیل و توطئه‌گر دست اول است دراز کرده‌اند و از گرگ آدم در، نجات خود را می‌خواهند، ابراز می‌داریم و شدیداً آن را محکوم می‌کنیم.