پیروزی فلسطین و سقوط سران وابسته

سخنرانی در جمع شورای مرکزی حزب اللَّه لبنان (اتحاد شوم قدرتها در برابر اسلام)
صبح ۹ اسفند ۱۳۶۶/ ۱۰ رجب ۱۴۰۸
اسرائیل و امت اسلامی,
پیروزی فلسطین و سقوط سران وابسته

امروز همه قدرتها و ابرقدرتها دست به دست یکدیگر داده‌اند که نگذارند فلسطینیهای مسلمان به هدفشان برسند. حتی بسیاری از کسانی که به ادعا، نسبت به‌ فلسطینی‌ها اظهار علاقه می‌کنند، علاقه‌شان به این نیست که مسلمانان فلسطینی بر اسرائیل غلبه کنند و متاسفانه با سکوت و سازش و تماشا دست به هم داده‌اند که نگذارند مسلمانان فلسطین پیروز بشوند؛ چرا که پیروزی آنان پیروزی اسلام است. و آنها می‌ترسند همان طوری که اسلام در ایران پیروز شد و همه بساط آنها را بر هم زد و منافعشان را از بین برد، همین طور اگر در لبنان و فلسطین اسلام به پیروزی برسد، همه بساطشان را در هم پیچد. لذا، همه شیاطین مجتمع‌اند که نگذارند اسلام رشد کند و ما باید این معنا را در نظر داشته باشیم که باتمام قوا و تا آخرین نفرمان مهیا شویم و در راه خدا جهاد کنیم. دفاع از نوامیس مسلمین و دفاع از بلاد مسلمین و دفاع از همه حیثیات مسلمین امری است لازم و ما باید خودمان را برای مقاصد الهی و دفاع از مسلمین مهیا کنیم و خصوصاً در این شرایطی که فرزندان واقعی فلسطین اسلامی و لبنان- یعنی، حزب الله- و مسلمانان انقلابی سرزمین غصب شده و لبنان با نثار خون و جان خود فریاد «یا للمسلمین» سر می‌دهند، با تمام قدرت معنوی و مادی، در مقابل اسرائیل و متجاوزین بایستیم و در مقابل آن همه سفاکیها و ددمنشی‌ها مقاومت و پایمردی کنیم و به یاری آنان بشتابیم و سازش‌کاران را شناسایی و به مردم معرفی کنیم.