حافظان ممالک اسلامی

اعلامیه مشترک آیات عظام به مناسبت سالگرد قیام 15 خرداد
۱۵ خرداد ۱۳۴۳/ ۲۴ محرّم ۱۳۸۴
علمای اسلامی,
حافظان ممالک اسلامی

علاقه علمای اسلام به ممالک و قوانین اسلامی علاقه الهی ناگسستنی است‌ ما از جانب خدای تعالی مامور حفظ ممالک اسلامی و استقلال آنها هستیم و ترک نصیحت و سکوت [را] در مقابل خطرهایی که پیش‌بینی می‌شود برای اسلام و استقلال مملکت جرم می‌دانیم؛ گناه بزرگ می‌دانیم؛ استقبال از مرگ سیاه می‌دانیم.