اعلام جرایم اسرائیل

پیام به ملت مسلمان ایران (جنگ اعراب و اسرائیل و جشن‌های 2500 ساله)
۲۲ مهر ۱۳۵۲/ ۱۶ رمضان ۱۳۹۳ «۱»
علمای اسلامی,
اعلام جرایم اسرائیل

وظیفه علمای اعلام و مبلّغین است که جرایم اسرائیل را در مساجد و محافل دینی به مردم گوشزد کنند. علمای اعلام و ملت شریف ایران نباید در این امر ساکت باشند؛ و لازم است از هر طریق ممکن شاه را وادار کنند که در صف مسلمانان قرار گیرد.