طرفداری از مظلوم

مصاحبه با تلویزیون «پی. بی. اس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا
۱۰ آذر ۱۳۵۷/ ۳۰ ذی الحجه ۱۳۹۸
اسرائیل, فلسطین, مقاومت, ظلم, ظالم, مظلوم, مبارزه علیه اسرائیل,
طرفداری از مظلوم

ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر کجا که مظلوم باشد ما طرفدار او هستیم. و فلسطینی‌ها مظلوم هستند. اسرائیل به آنها ظلم کرده است، به این جهت ما طرفدار آنها هستیم.