بیداری حوزه علمیه قم

سخنرانی در جمع روحانیون و طلاب درباره اوضاع ایران و رهنمود به انقلابیون‌
۲۳ اردیبهشت ۱۳۵۷/ ۵ جمادی الثانی ۱۳۹۸
حوزه‌ علمیه, روحانیت, مفهوم روحانی, نجف اشرف,
بیداری حوزه علمیه قم

حوزه قم حوزه زنده است. کشته می‌دهد، می‌کشد، کشته می‌دهد- عرض می‌کنم که- اگر بتواند می‌کشد. الآن هم در تحت فشار هست و مع ذلک زنده [است‌]، مع ذلک ایستاده است. طلبه قم ایستاده است، قمی ایستاده است، ملت قم ایستاده است. کتک می‌خورد و ایستاده است. طلبه قم کشته می‌دهد و ایستاده است و لهذا زنده است. اصلًا در اذهان مردم، هر چی هست قم است؛ و من برای نجف متاسفم. من قمی هستم اما برای نجف متاسفم. ما علاقه داریم به همه اینها. ما علاقه داریم به یک همچو حوزه هزار و چند صد ساله. نگذارید این حوزه از بین برود. نگذارید این حوزه مَنْسی بشود.