شادی مردم در مرگ سادات و صدام

سخنرانی در جمع اقشار مختلف مردم باختران (تفاوت قیامهای الهی و غیر الهی)
صبح ۲۸ مرداد ۱۳۵۹/ ۸ شوال ۱۴۰۰
مصر,
شادی مردم در مرگ سادات و صدام

حالا چنانچه، در عراق یک سانحه‌ای برای صدام حسین پیدا بشود، یا در مصر یک سانحه‌ای برای سادات پیدا بشود و این سانحه- مثلًا- به آنها ضرر وارد نکند، مردم عزا می‌گیرند! و اگر آنها را از بین ببرد مردم شادی می‌کنند!