عضویت مجدد در جامعه عرب

پیام به ملت ایران به مناسبت سوم شعبان و روز پاسدار (هشدار به حامیان صدام)
۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۳ شعبان ۱۴۰۲
مصر,
عضویت مجدد در جامعه عرب

دولت مصر و اردن اگر عرضه داشتند و در فکر شرف انسانی و عربی بودند خود را از اسارت رژیم صهیونیستی اسرائیل رهایی می‌بخشیدند، نه آنکه در شناسایی اسرائیل کوشش می‌کردند و با طرح اسارتبار «کمپ دیوید» رشته‌های اسارت و ذلت خویش را محکمتر می‌نمودند. و آنان که به خیال خام خود برای مقابله با جمهوری اسلامی در بازگرداندن مصر به جامعه عرب کوشش می‌کنند، سخت در اشتباه هستند و گور خود را با دست خود که دست جنایتکار امریکاست می‌کَنند.