کمک به اسرائیل در حمله به لبنان

سخنرانی در جمع ائمه جمعه استان زنجان (مقاومت در مقابل توطئه‌ها)
صبح ۱۶ خرداد ۱۳۶۱/ ۱۳ شعبان ۱۴۰۲
مصر,
کمک به اسرائیل در حمله به لبنان

و لیکن آخر چرا باید کشورهای اسلامی این طور باشند؟ چرا باید این وضع را داشته باشند که اسرائیل طمع کند به اینکه حمله کند به یک کشور اسلامی، به لبنان حمله بکند؟ همه‌اش برای همین است که به اسرائیل مهلت دادند، با او دوستی دارند، شاید کمک به او می‌کنند و امثال اینها. ما باید مقاومت کنیم.