مقاومت یک ملت با استفاده از تاریخ اسلام

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)
۱۱ آذر ۱۳۵۷/ ۱ محرّم ۱۳۹۹
سنت‌های تاریخی,
مقاومت یک ملت با استفاده از تاریخ اسلام

اگر یک ملتی بخواهد مقاومت کند برای یک حرف حقی، باید از تاریخ استفاده کند. از تاریخ اسلام استفاده کند ببیند که در تاریخ اسلام چه گذشته؛ و اینکه گذشته سرمشق هست از برای ما.