لزوم عبرت گیری از تاریخ و رفع اختلافات

سخنرانی در جمع هیات نمایندگی عربستان سعودی (نقش اسلام در پیروزی)
بامداد جمعه ۳۱ فروردین ۱۳۵۸/ ۲۲ جمادی الاول ۱۳۹۹
سنت‌های تاریخی,
لزوم عبرت گیری از تاریخ و رفع اختلافات

ما باید از تاریخ عبرت بگیریم. آن وقت که یک دولت قوی ما داشتیم- مثل دولت عثمانی- در مقابل شوروی، در مقابل ژاپن می‌ایستاد و گاه غلبه می‌کرد. دشمنان ما وقتی سلطه پیدا کردند، این مملکت پهناور را تکه تکه کردند و هر کدام را به دست یکی از عمال خودشان دادند و بین آنها مع الاسف تفرقه انداختند، و این موجب شد که مسلمین و اسلام ضعیف شد و مُسْتَعْمِرین بر ما غلبه کردند. ما باید از این امور عبرت بگیریم، و دولتهای ما از این معانی و از این امر تاریخی عبرت بگیرند و اختلافات خودشان را رفع کنند.