تمام خوبیهای دنیا، اثر دعوت انبیا

سخنرانی در جمع مسئولان حزب جمهوری اسلامی (حزب اللَّه و حزبهای شیطانی)
صبح ۶ دی ۱۳۶۱/ ۱۱ ربیع الاول ۱۴۰۳
سنت‌های تاریخی,
تمام خوبیهای دنیا، اثر دعوت انبیا

امروز تمام خوبیهایی که در دنیا هست و تمام آثار خیر، اثر دعوت انبیاست؛ یعنی، مردمی که دعوت انبیا را قبول کردند، آثار خیر گذاشتند و یک دسته هم که اعوجاج داشتند و آثار خیر گذاشتند، باز هم اینها از آثار انبیاست؛ برای اینکه آثار انبیا اسباب این شد تا آنها از خوف ملتها یک همچو کارهایی را انجام دهند و خودشان را به این راه بزنند و وارد بشوند که مقاصدشان را پیش ببرند.