لزوم خودسازی در مسیر بزرگان

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج (قیام برای خدا پیروز است)
۱۱ آذر ۱۳۵۷/ ۱ محرّم ۱۳۹۹
سنت‌های تاریخی,
لزوم خودسازی در مسیر بزرگان

ماها باید خودمان را بسازیم یعنی توجه کنیم به اینکه بزرگهای ما- پیشواهای ما- چه کرده‌اند، برای اسلام چه کرده‌اند، برای مسلمین چه کرده‌اند، چه می‌خواستند بکنند.