محرم و اثبات پیروزی حق بر باطل

مصاحبه با رادیو لوکزامبورگ درباره ماه محرم و بقای شاه‌
۱۴ آذر ۱۳۵۷/ ۴ محرّم ۱۳۹۹
سنت‌های تاریخی,
محرم و اثبات پیروزی حق بر باطل

محرّم ماهی است که عدالت در مقابل ظلم و حق در مقابل باطل قیام کرده و به اثبات رسانده است که در طول تاریخ، همیشه حق بر باطل پیروز شده است.