خدمت شایستۀ زنان به ایران اسلامی

سخنرانی در جمع بانوان «موسسه 12 فروردین» قم و تهران (توطئه کشف حجاب)
۲۲ اسفند ۱۳۶۱/ ۲۷ جمادی الاول ۱۴۰۳
زنان و انقلاب اسلامی,
خدمت شایستۀ زنان به ایران اسلامی

آنهايى كه كارشكنى مى‌كنند اگر مسلمان هستند، اين خدمت بزرگى كه اين خانمها و اين بانوان دارند مى‌كنند و پيش خدا خدمت شايسته است، از معاصى كبيره است كه كارشكنى در اين موضوع بكنند. و اگر چنانچه آنها هستند كه پايبند به اسلام نيستند و مى‌خواهند هرزگى بكنند، فصل هرزگى گذشت. ديگر به شما اجازه نمى‌دهند بانوان ايران كه كارهايى كه سابق مى‌كرديد اين كارها را اعاده بدهيد. و من بايد از همه شماها تشكر كنم. و البته شماها بحمد اللَّه مشغول فعاليت دينى هستيد و بينش سياسى هم در بين شماها هست و در بين بانوان ايران، هم بينش دينى هست و هم بينش سياسى، و از آن چيزى كه شما را بازمى‌داشت از اينكه فعاليت سياسى و دينى بكنيد آن موانع مرتفع شد. و اميدوارم بزودى شما به يك پايه‌اى برسيد كه هر كدامتان بتوانيد عده‌اى را تربيت كنيد.