لزوم حضور زنان در صحنه‌هاى مختلف كشور

سخنرانی در جمع اعضای مکتبهای اسلامی قم و مسجد جامع نارمک (نقش بانوان)
صبح ۱۹ فروردین ۱۳۶۳/ ۶ رجب ۱۴۰۴
زنان و انقلاب اسلامی,
لزوم حضور زنان در صحنه‌هاى مختلف كشور

شما بايد در همه صحنه‌ها و ميدانها آن قدرى كه اسلام اجازه داده وارد باشيد. مثل انتخابات كه امروز عملى است كه بايد انجام بگيرد و صحبت روز است در ايران، خانمها همان طورى كه مردها فعاليت مى‌كنند براى انتخابات، خانمها هم بايد فعاليت بكنند براى اينكه فرقى ما بين شما و ديگران در سرنوشتتان نيست. سرنوشت ايران، سرنوشت همه است. يعنى آن قدرى كه اسلام خدمت به شما كرد، به مردها آن قدر خدمت نكرد.
اسلام، شما را حفظ كرد و شما متقابلًا اسلام را حفظ بكنيد. حفظ اسلام به اين است كه اين انتخابات كه مى‌خواهد مجلس دوم را متحقق كند، بدانيد كه انتخابات از امورى است كه در سرنوشت شما و در سرنوشت ما نقش مهم دارد، و بالاترين نقش است، و اين انتخابات است كه همه امور كشور را چه در داخل و چه در خارج بايد بگذراند. و لهذا بايد شما خانمها يك نقش بسيار فعال داشته باشيد كه خداى نخواسته، مجلس يك مجلسى نشود كه به واسطه ورود بعض عناصر غير صالح بتدريج كشانده بشود به طرف شرق يا به غرب، و همان بشود كه در زمان سابق بود و همان بگذرد بر ما و شما كه در زمان سابق مى‌گذشت.