مسجد، دستگاه و بارگاه امیرالمومنین(ع)

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره ویژگیهای حکومت اسلامی‌
۶ آبان ۱۳۵۷/ ۲۵ ذی القعده ۱۳۹۸
امام علی (ع), مساجد, سیره اهل‌بیت,
مسجد، دستگاه و بارگاه امیرالمومنین(ع)

دستگاه و بارگاهش این مسجد است؛ توی این مسجد می‌آید می‌نشیند، همه می‌آیند حرفهایشان را به او می‌زنند، از مسجد هم لشکر درست می‌کند، می‌فرستد به این طرف و آن طرف برای، عرض می‌کنم پیشرفت اسلام، لکن زندگی‌اش همان است که عرض کردم که یک پوست هست.