افشای جنایات شاه

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره الهی بودن قیام ملت ایران‌
۲۸ آبان ۱۳۵۷/ ۱۸ ذی الحجه ۱۳۹۸
تبلیغات برای انقلاب,
افشای جنایات شاه

رادرهای ما الآن در خون دارند می‌غلتند، ما باید به آنها کمک بکنیم. الآن کمکی که شما که در اروپا هستید، و هر کدامتان هم در ممالک دیگری هستید، کمکتان این است که تبلیغ کنید؛ یعنی این جنایتهایی را که این سلسله کرده‌اند، و خصوصاً این شخص کرده است، این شاه کرده، این جنایات را به مردم بگویید. به رفقایتان که در دانشگاهها هستند، در کارخانه‌ها هستند.