انقلاب، شکر نعمت

سخنرانی در جمع روحانیون قم، تهران و آذربایجان (تاثیر نهضت سید الشهدا «ع»)
صبح ۲۵ مهر ۱۳۶۱/ ۲۹ ذی الحجه ۱۴۰۲
تبلیغات بعد از انقلاب,
انقلاب، شکر نعمت

شما آقایان روحانیون و همه روحانیونی که در کشور هستند، همه مکلفند به اینکه این‌ نعمت خدا را، این عطیه الهی را حفظ کنند و شکر این نعمت را برآورند و شکر به این است که تبلیغ کنند. آنچه که سید الشهدا عمل کرد و آن ایده‌ای که او داشت و آن راهی که او رفت و آن پیروزی که بعد از شهادت برای او حاصل شد و برای اسلام حاصل شد، به مردم روشن کنند و بفهمانند به همه که مساله مجاهده در راه اسلام آن است که او کرد.