ضرورت نمایش پیروزی حماسه آفرینان

پیام به ملت ایران در سالگرد آغاز جنگ تحمیلی (جنایات صدام و امریکا در ایران)
۳۱ شهریور ۱۳۶۱/ ۴ ذی الحجه ۱۴۰۲
تبلیغات بعد از انقلاب,
ضرورت نمایش پیروزی حماسه آفرینان

لازم است ملت شریف ایران عموماً و خصوصاً دولتمردان و گویندگان و نویسندگان و شاعران و هنرمندان از این قشرهای فداکار هر یک به سهم خود قدردانی نمایند و مراحل مختلف پیروزی این حماسه‌آفرینان را با گفتار و نوشتار و کردار خود در معرض نمایش گذارند، و در محافل «هفته جنگ» فواید و نتایج و پیامدهای آن را برشمارند، و روح شجاع این رزمندگان بزرگ را هر چه بیشتر تقویت کنند. ملت شجاع و متعهد، این هفته لازم است حضور خود را در صحنه جنگ اثبات نمایند، و مشت محکمی به دهان یاوه سرایان بکوبند. امروز ابرقدرتها، ملت حاضر در صحنه ما را متهم می‌کنند که از جمهوری اسلامی رو برگردانده، و از جنگ که حقیقتاً دفاع از اسلام است خسته شده‌اند. آنان ملت ایران را نشناخته‌اند و ناچار به دروغ‌پردازی پرداخته‌اند، و با اتهامات گوناگون به قوای مسلح و ملت ایران، تصمیم دارند به هر صورتی که هست بار دیگر جنایات خود را در ایران تکرار نمایند، ولی ملت رشید و مقاوم ایران در مقابل آنان ایستاده‌اند و هرگز به آنان چنین اجازه‌ای را نخواهند داد.