فشارها برای رابطه با امریکا

سخنرانی در جمع مسئولان وزارت امور خارجه (حفظ استقلال در عین رابطه با کشورها)
صبح ۶ آبان ۱۳۶۳/ ۳ صفر ۱۴۰۵
تبلیغات بعد از انقلاب,
فشارها برای رابطه با امریکا

ما برای دفاع تا آخر ایستاده‌ایم، و دامنه تبلیغات هم علیه ما می‌دانید از کجا تا کجاست. آن وقتی که فرانسه آن هواپیماها را به عراق فرستاد، چقدر تبلیغ کردند که کار تمام شد و صدام خارک را با خاک یکسان می‌کند. آن مساله تمام شد، حال مسئله‌ دیگری شروع کرده‌اند که؛ هلیکوپترها و هواپیماهای تازه‌ای آمده و همه جا را می‌زند، و فاصله بین خاک عراق تا خارک  سیصد کیلومتر است و اینها پانصد کیلومتر را می‌زنند. ما می‌دانیم، اگر صدام یک روز هم قدرت این را داشته باشد که ایران و منافع ایران را به هم بزند، این کار را می‌کند، و اگر نمی‌زند نمی‌تواند. در عین حال، رادیوها مرتب می‌گویند که آنها می‌توانند همه جا را بزنند. اینها می‌خواهند یک هیاهو راه بیندازند تا با امریکا روابط داشته باشیم و ما دست از صدام برداریم. و ما تا آخر ایستاده‌ایم و با امریکا روابط ایجاد نخواهیم کرد، مگر این که آدم بشود و از ظلم کردن دست بردارد و از آن طرف دنیا نیاید در لبنان، و نخواهد دستش را به طرف خلیج فارس دراز کند. مادامی که امریکا این طور است و آفریقای جنوبی آن طور عمل می‌کند  و اسرائیل هست، ما با آنها نمی‌توانیم زندگی بکنیم. اسرائیل آدم شدنی نیست. مع ذلک می‌بینید شیاطین، با این که ما از بیست سال قبل و در زمان شاه فریاد زدیم و مسلمین را به ادراک خطر اسرائیل دعوت کردیم، می‌گویند: ایران با اسرائیل و امریکا رابطه دارد!