تحمیل صلح

سخنرانی در جمع علما و روحانیون شیعه و سنی (میلاد حضرت مهدی «عج»)
صبح ۱۶ اردیبهشت ۱۳۶۴/ ۱۵ شعبان ۱۴۰۵
تبلیغات بعد از انقلاب,
تحمیل صلح

امروز ایران از همه وقت‌ها مبتلاتر است؛ یعنی همه با او مخالفند. تبلیغات دنیا؛ سرتاسر تبلیغات راه افتاده است برای اینکه اسلام را زمین بزنند؛ «صلح بکنید!». این بر خلاف نظام انسانی است، بر خلاف نظام اسلامی است، بر خلاف ایده انبیاست که با مفسد، با کسی که فساد به راه می‌اندازد و هر روز مفسده‌اش را دارید می‌بینید و به طبع مفسد است و مخالف همه چیزهای انبیا هست، صلح بکنید. این مخالف قرآن است، مخالف عقل است، مخالف اسلام است، مخالف ارزش انسانی است. اینهایی که از اطراف دارند می‌آیندایران و می‌آیند به تهران، و کفن‌پوش و غیر کفن‌پوش، و فریاد می‌کنند ما جنگ می‌خواهیم، اینها از این ملت نیستند؟ ملت همین است که می‌گوید ما باید صلح بکنیم؟ کدام ملت می‌گوید ما صلح بکنیم، جز آن مرفه‌ها و آنهایی که اسباب عیش‌شان فراهم نیست، یا آنهایی که متوجه نیستند. حملِ به صحتش، این است که یک دسته‌ای متوجه نیستند.