رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی

پیام به ملت ایران (اولین انتخابات ریاست جمهوری)
۱۴ دی ۱۳۵۸/ ۱۵ صفر ۱۴۰۰
تبلیغات بعد از انقلاب,
رعایت اصول اخلاقی در تبلیغات انتخاباتی

از آقایان کاندیداها و دوستان آنان انتظار دارم که اخلاق اسلامی- انسانی را در تبلیغ برای کاندیدای خود مراعات؛ و از هر گونه انتقاد از طرف مقابل که موجب اختلاف و هتک حرمت باشد خودداری نمایند، که برای پیشبرد مقصود، و لو اسلامی باشد، ارتکاب خلاف اخلاق و فرهنگ، مطرود و از انگیزه‌های غیر اسلامی است.