رساندن صدای مظلومانه ملت به بلاد مختلف

سخنرانی در جمع میهمانان خارجی در جشن پیروزی انقلاب (مظلومیت مسلمین)
قبل از ظهر ۲۱ بهمن ۱۳۶۰/ ۱۵ ربیع الثانی ۱۴۰۲
تبلیغات بعد از انقلاب,
رساندن صدای مظلومانه ملت به بلاد مختلف

من امیدوارم که شما آقایان که از بلاد مختلف تشریف آوردید در اینجا، صدای مظلومانه این ملت را به همه جا برسانید و به آنها بفهمانید که اینجا یک کشور وحشتناکی که یک صورت مشوه، تبلیغات امریکایی و صهیونیستی برایش درست کرده‌اند، نیست. با این وقت کم و با این محاصره‌های همه جانبه‌ای که ما داریم، در این مدت کم آن قدری که دولت برای مستمندان و برای مستضعفان عمل کرده است، در طول مدت پنجاه سال سلطه امریکا نشده است؛ آن قدری که برای آنها آب تهیه کرده‌اند، زمین تهیه کرده‌اند، لوله‌کشی کرده‌اند، اسفالت کرده‌اند، و آن قدری که اینجا عمل شده است، جاهای دیگر در طول پنجاه سال آنها نکرده بودند، مع ذلک، اینجا را متهم می‌کنند که خیر می‌خواهند یک کشوری را به باد بدهند.