استفاده از منابع جهت تبلیغات به جای تجملات در سفارتخانه ها

سخنرانی در جمع سفیران و کارداران ایران (صدور انقلاب با رشد اخلاق و اسلام)
صبح ۱۴ دی ۱۳۵۹/ ۲۷ صفر ۱۴۰۱ «۱»
تبلیغات بعد از انقلاب,
استفاده از منابع جهت تبلیغات به جای تجملات در سفارتخانه ها

شما باید به هر سفارتخانه‌ای که دارید، به جای آن خرجهای طاغوتی که در آن وقت می‌شد، آن مهمانیهای طاغوتی که همه‌اش بر خلاف اخلاق اسلامی بود، و آن خرجهای دیگری که خود شما هم می‌دانید که در آنجاها می‌شد، آن مخارج را صرف تبلیغات بکنید، و به دنیا بفهمانید که اسلام چطور است و مملکت ما چه وضعی دارد. در مقابل همه تبلیغاتی که می‌شود، از هر جور تبلیغی که می‌شود جواب بدهید و آشنا کنید ممالک دیگر را. کشورهای دیگر را به آن چیزی که در ایران هست و آن طوری که در ایران می‌گذرد. آشنا کنید مردم را به اسلام و به نهضت اسلامی و انقلاب‌ اسلامی. خوف اینکه ما اگر ساده رفتار کنیم، با آن سفارتخانه‌های آنها و آن وضعی که دارد، ما در نظر آنها تحقیر می‌شویم، این خوف را در خودتان راه ندهید.
بلکه شما با عملتان تحقیر کنید آن طور بناها و بنیادهای ظلم و طاغوتی را. شما گمان نکنید که چنانچه به طور ساده عمل بکنید و سفارتخانه شما یک امر، یک جای ساده‌ای باشد، یک مرکزی باشد که از آنجا علم و دانش و اخلاق صادر بشود، شما تحقیر خواهید شد. خیر، این حرف، حرف غربزده‌هاست که خیال می‌کنند که ما اگر مثل غرب نباشیم، ما تحقیر می‌شویم. ما الآن بنا داریم که مثل غرب نباشیم، و بنا داریم وابسته نباشیم، و بنا داریم مستقل باشیم و آزاد باشیم. و الآن می‌بینید که آنهایی که، ملتهایی که تحت تاثیر تبلیغات امریکا و شوروی و سایر اذناب آنها واقع نشدند، همه آنها به نظر اعجاب و عظمت به شما نگاه می‌کنند.