دانش زبانهای خارجی، لازمه صدور انقلاب

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (تبلیغات بر اساس معنویات)
صبح ۲ شهریور ۱۳۶۲/ ۱۵ ذی القعده ۱۴۰۳
تبلیغات بعد از انقلاب,
دانش زبانهای خارجی، لازمه صدور انقلاب

اینکه فضلا زبان خارجی بدانند که بتوانند در خارج تبلیغ کنند در حد کفر بود، و واقعاً فکرها عقب افتاده بود. اگر ما همه زبان‌ها را برای تبلیغ اسلام بدانیم عبادتی بزرگ است. ما با زبان اینجا که نمی‌توانیم برای مردم امریکا و سایر کشورها مسائل اسلام را بگوییم. امروز اسلام در اکثر کشورها مطرح است.