گسترش فعالیت تبلیغاتی سفارتخانه ها

سخنرانی در جمع اعضای شورای عالی تبلیغات اسلامی (اهمیت و شیوه تبلیغات)
۱۶ بهمن ۱۳۵۹/ ۲۹ ربیع الاول ۱۴۰۱
تبلیغات بعد از انقلاب,
گسترش فعالیت تبلیغاتی سفارتخانه ها

باید سفارتخانه‌های ما یک مرکز تبلیغات باشد. و مع الاسف کم بوده است این. اخیراً شاید یک مقداری باشد، و الّا در بسیاری از اوقات هیچ نبوده است. در بعضی از اوقات به ضدش هم در بعضی جاها بوده است. باید همه اینها توجه بشود. و این تبلیغاتی که در راس همه امور است برای پیشبرد مقاصد یا جلوگیری از مقاصد، این تبلیغات را شما دامنه‌دارش کنید.