خنثی سازی تبلیغات دشمنان

بیانات در جمع مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد (تلاش برای تحقق اسلام)
صبح ۲۰ اسفند ۱۳۶۲/ ۶ جمادی الثانی ۱۴۰۴
تبلیغات بعد از انقلاب,
خنثی سازی تبلیغات دشمنان

امیدوارم شما بتوانید چهره اسلام را آن گونه که هست نشان دهید. امروز دولتها می‌خواهند ایران را به صورت زننده‌ای به دنیا معرفی کنند. رسانه‌های گروهی و سازمانهای آن چنانی وقتی پیروزی ایران و اسلام را می‌بینند و یا وقتی می‌فهمند که عراق آن همه ظلم به ما کرده است، به دروغ مسئله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می‌کنند و ادعا می‌کنند که بهاییها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهاییگری زندان‌اند.
حتی می‌گویند زنان آبستن را در خیابانها می‌کشند. آنها هر چه می‌خواهند بگویند، ولی شما بدانید مردم محروم دنیا یعنی آنهایی که وابسته به دولتها نیستند با ما هستند، و بالاخره اسلام راه خودش را باز نموده و چهره‌اش را به همه نشان می‌دهد. ما هم باید هر کداممان به اندازه قدرتمان سعی کنیم تا در راه تحقق اسلام قدم برداریم.