معضل تبلیغات ناقص و مبلغ کم

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
تبلیغات بعد از انقلاب,
معضل تبلیغات ناقص و مبلغ کم

ما موظفیم که اسلام را در همه جای دنیا معرفی کنیم. اسلام مظلوم است الآن در دنیا، غریب است در دنیا. ما یک دسته کوچکی هستیم، تبلیغاتمان ناقص، مبلغ کم داریم و آنها همه رسانه‌های گروهی دست‌شان است و هر چه می‌خواهند پول‌های زیادی هم دارند و خرج این کارها را می‌کنند. ما مع ذلک نباید مایوس بشویم.