ایجاد تبلیغات دامنه دار با همت دانشگاه و فیضیه

سخنرانی در جمع اعضای ستاد انقلاب فرهنگی (تربیت طلاب برای قضاوت)
صبح ۱۵ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۸ ذی القعده ۱۴۰۳
تبلیغات بعد از انقلاب,
ایجاد تبلیغات دامنه دار با همت دانشگاه و فیضیه

ما با همین عده قلیل همان طوری که آن قدرت بزرگ شیطانی محمد رضا را که دنبالش همه قدرت‌ها بود به همت همین جوان‌های ایران شکستیم و کنارش زدیم و اسلام را ان شاء الله به آن طوری که خواست خداست در اینجا پیاده خواهیم کرد، و مشغول پیشرفت در این امر هستیم. ما نمی‌گذاریم دیگر کسی اینجا بیاید. و من امیدوارم که همان طور که اینها شد، با همت والای دانشگاه و فیضیه تبلیغات دامنه‌دار پیدا بشود، و در یک مدت کوتاهی ان شاء الله‌ تبلیغات به جایی برسد که همه دنیا را ما پر از مظاهر اسلامی بکنیم.