رویدادهای مهم سال 1302

مهمترین رویداد شماره 1 در سال 1302

اولین دیدار با سید حسن مدرّس برای پیگیری مشکلات مردم خمین. این دیدارها تا تبعید مدرّس چند بار تکرار شد.

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.