رویدادهای مهم سال 1343

مهمترین رویداد شماره 1 در سال 1343

آزادی و بازگشت به قم باعث شادی مردم شد. (26 فروردین، مدت کوتاهی پس از آزادی سخنرانی تندی درباره مصائب 15 خرداد ایراد کردند.)

مهمترین رویداد شماره 2 در سال 1343

ایراد سخنرانی و پیام شدیداللحن با موضوع انتقاد شدید به تصویب قانون کاپیتولاسیون.

مهمترین رویداد شماره 3 در سال 1343

دستگیری و تبعید به ترکیه در شب 13 آبان.

مهمترین رویداد شماره 4 در سال 1343

نگارش تحریرالوسیله در ترکیه (کتابی نو در احکام که مسائل سیاسی و اجتماعی را در کنار مسائل عبادی در برمی‌گرفت.)

برای مشاهده و عضویت در شبکه اجتماعی مورد نظر بر روی آیکن آن کلیک کنید.